Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Literatur2003
  E V T Z Literatur2004
  E V T Z Literatur2005
  E V T Z Literatur2006
  E V T Z Literatur2007
  E V T Z Literatur2008
  E V T Z Literatur2009
  E V T Z Literatur2010
  E V T Z Literatur2011
  E V T Z Literatur2012
  E V T Z Literatur2013
  E V T Z Literatur2014
  E V T Z Literatur2015
  E V T Z Literatur2016
  E V T Z Literatur2017
  E V T Z Literatur2018
  E V T Z Literatur2019
  E V T Z Literatur A
  E V T Z Literatur Arbe...
  E V T Z Literatur B
  E V T Z Literatur C
  E V T Z Literatur D
  E V T Z Literatur Deut...
  E V T Z Literatur E
  E V T Z Literatur E C ...
  E V T Z Literatur Engl...
  E V T Z Literatur F
  E V T Z Literatur Fran...
  E V T Z Literatur G
  E V T Z Literatur Gesu...
  E V T Z Literatur H
  E V T Z Literatur I
  E V T Z Literatur Ital...
  E V T Z Literatur J
  E V T Z Literatur K
  E V T Z Literatur L
  E V T Z Literatur M
  E V T Z Literatur Mult...
  E V T Z Literatur N
  E V T Z Literatur O
  E V T Z Literatur P
  E V T Z Literatur Poli...
  E V T Z Literatur Poln...
  Adamczuk2012
  Adamczuk2014
  Adamczuk2015
  Adamczyk Gierczak2007
  Adamowicz Janulewic...
  Baron Ochojski2013
  Bołoz2016
  Branda2009
  Bucholski2009
  Buczynska2013
  Bussmann2008a
  Bussmann2008b
  Bussmann2009
 Literaturdatenbank
  Cendrowicz2010
  Cendrowicz2016
  Cyrankiewicz2009
  Drab Kledzik2009
  Dumala2009
  Dumala2009a
  Dumala2012
  Fic Fic2013
  Galuszka2010
  Gembiak2013
  Gintowt Dziewaltows...
  Grosse2012
  Guillermo Ramirez2013
  Hofericova2013
  Jankowski2013
  Joskowiak2011
  Joskowiak2013
  Kawalko2015
  Kentenowska2012
  Korczak2006
  Korczak2009
  Kosikowski Salachna...
  Kozak2013
  Krzymuski2016
  Krzymuski2016a
  Krzymuski Kubicki2015
  Ksenicz2014
  Kuligowski2012
  Kusiak Winter2009
  Kusiak Winter2011
  Kusiak Winter2016
  Ladysz2006
  Ladysz2011a
  Lazutka2012
  Lewkowicz2013
  Lewkowicz2013a
  M Ii R Komentarz2015
  Martinez2013
  Medza2014
  Medza2015
  Miaskowska Mazuryk2...
  Mik2013
  Musiałkiewicz2015
  Nevlazla2013
  Ocskay2013
  Pancer Cybulska2015
  Perkowski2016
  Perkowski Zon2017
  Piotrowska2011
  Plociniczak2008
  Pyrgiel2013
  Rozowicz2016
  Ruszkowski2013
  Sałamacha2018
  Semenov2014
  Skorupska2014
  Skorupska2015
  Sobczak2018
  Studzieniecki2015
  Studzieniecki E P T...
  Szczeglowa2010
  Szymanski2013
  Zdunczuk Studnicka2...
  Zon2016a
  Zon2016b
  E V T Z Literatur R
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur S
  E V T Z Literatur Slow...
  E V T Z Literatur Span...
  E V T Z Literatur T
  E V T Z Literatur U
  E V T Z Literatur V
  E V T Z Literatur W
  E V T Z Literatur Z
  E V T Z Literatur Zeit...
  E V T Z Urteile
  E V T Z Vergaberecht
  M O T2013
 Startseite
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

EVTZ-relevante Literatur: Polnisch


Folgende 79 Seiten gehören zu CategoryEVTZLiteraturPolnisch:

Adamczuk2012 [Adamczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012]
Adamczuk2014 [Adamczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014]
Adamczuk2015 [Adamczuk, Uwarunkowania powstania..., 2015]
AdamczykGierczak2007 [Adamczyk/Gierczak, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 2007]
AdamowiczJanulewicz2018 [Adamowicz/Janulewicz, 2018]
BaronOchojski2013 [Baron/Ochojski, Studia Ekonomiczne 2013]
Bołoz2016 [Bołoz, 2016]
Branda2009 [Branda, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
Bucholski2009 [Lit.: Bucholski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)...]
Buczynska2013 [Buczyńska, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ..., 2013]
Bussmann2008a [Lit.: Bussmann, Przegląd Prawa i Administracji, 2008]
Bussmann2008b [Lit.: Bussmann, Samorząd Terytorialny 2008]
Bussmann2009 [Lit.: Bussmann, Samorząd Terytorialny 5/2009]
CategoryEVTZLiteratur [Kategorie: Literaturdatenbank zum EVTZ]
Cendrowicz2010 [Cendrowicz, Z2010]
Cendrowicz2016 [Cendrowicz, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
Cyrankiewicz2009 [Cyrankiewicz, Rzeczpospolita 2009]
DrabKledzik2009 [Drab/Kledzik, Europejskie ugrupowanie..., 2009]
Dumala2009 [Dumała, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2009]
Dumala2009a [Dumała, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
Dumala2012 [Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, 2012]
FicFic2013 [Fic/Fic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013]
Galuszka2010 [Gałuszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010]
Gembiak2013 [Gembiak, Wykorzystanie instrumentu EUWT..., 2013]
GintowtDziewaltowska2006 [Gintowt-Dziewałtowska, Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006..., 20]
Grosse2012 [Grosse, Samorząd Terytorialny, 2012]
GuillermoRamirez2013 [Guillermo Ramirez, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 201]
Hofericova2013 [Hofericova, Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań..., 2013]
Jankowski2013 [Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013]
Joskowiak2011 [Jóskowiak, Studia Europejskie 2011]
Joskowiak2013 [Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Kawalko2015 [Kawałko, Barometr Regionalny 2015]
Kentenowska2012 [Kentenowska, Rozwój form współpracy samorządów..., 2012]
Korczak2006 [Korczak, Formy współdziałania komunalnego..., 2006]
Korczak2009 [Korczak, Ewolucja from współdziałania..., 2009]
KosikowskiSalachna2012 [Kosikowski/Salachna (red.), Finanse samorządowe..., 2012]
Kozak2013 [Kozak, ZN WSEI, 2013]
Krzymuski2016 [Krzymuski, Potencjał EUWT w publicznym transporcie zbiorowym..., 2016]
Krzymuski2016a [Krzymuski, Transport Miejski i Regionalny 2016]
KrzymuskiKubicki2015 [Lit.: Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015]
Ksenicz2014 [Ksenicz, RIE 2014]
Kuligowski2012 [Kuligowski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej a współpraca .]
KusiakWinter2009 [Kusiak-Winter, Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych..., 2009]
KusiakWinter2011 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec..., 2011]
KusiakWinter2016 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
Ladysz2006 [Ładysz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006]
Ladysz2011a [Ładysz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2011]
Lazutka2012 [Łazutka, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 2012]
Lewkowicz2013 [Lewkowicz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2013]
Lewkowicz2013a [Lewkowicz, Samorząd Terytorialny 2013]
Martinez2013 [Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013]
Medza2014 [Mędza, EUWT - nowy wymiar..., 2014]
Medza2015 [Mędza, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej w Polsce , 2015]
MiaskowskaMazuryk2010 [Miaskowska-Daszkiewicz/Mazuryk, Roczniki Nauk Prawnych 2010]
MIiRKomentarz2015 [MiIR, Komentarz do rozporządzeń unijnych..., 2015]
Mik2013 [Mik, Zeszyty Prawnicze, 2013]
Musiałkiewicz2015 [Musiałkiewicz, 2015]
Nevlazla2013 [Nevlazla, Stowarzyszenie Region "Tatry"..., 2013]
Ocskay2013 [Ocskay, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
PancerCybulska2015 [Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 201]
Perkowski2016 [Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej..., 2016]
PerkowskiZon2017 [Perkowski, Zoń 2017]
Piotrowska2011 [Piotrowska, Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 2011]
Plociniczak2008 [Płociniczak, PEwP 2008]
Pyrgiel2013 [Pyrgiel, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2013]
Rozowicz2016 [Różowicz, ST 2016]
Ruszkowski2013 [Ruszkowski, Struktura wielopoziomowego zarządzania..., 2013]
Sałamacha2018 [Sałamacha, Spójność terytorialna... 2018]
Semenov2014 [Semenov, Wybrane aspekty rozwoju transportu i logistyki..., 2014]
Skorupska2014 [Lit.: Skorupska, Policy Paper, 2014]
Skorupska2015 [Lit.: Skorupska, Dyplomacja samorządowa..., 2015]
Sobczak2018 [Sobczak, Wyzwania... 2018]
Studzieniecki2015 [Studzieniecki, EUWT..., 2015]
StudzienieckiEPT2016 [Studzieniecki, EPT 2016]
Szczeglowa2010 [Szczegłowa, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2010]
Szymanski2013 [Szymański, EUWT jako partner samorządu..., 2013]
ZdunczukStudnicka2013 [Zduńczuk-Studnicka, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia]
Zon2016a [Zoń, Kompetencje władzy wykonawczej ..., 2016]
Zon2016b [Zoń, Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym..., 2]


Umfangreiche Zusammenstellung der polnischsprachingen Literatur ist auch hier abrufbar.

CategoryEVTZLiteratur
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden