Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Adamczyk/Gierczak, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 2007


Spis treści
1. WPROWADZENIE – EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI
2. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
3. RÓŻNICE W POZIOMIE ROZWOJU KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW
4. POLITYKA REGIONALNA JAKO SIŁA NAPĘDOWA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
5. PODSUMOWANIE
autor: Jan ADAMCZYK, Agata GIERCZAK
tytuł: Regiony Europy i współpraca transgraniczna na rzecz zmian gospodarczych
czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
seria: Zarządzanie i Marketing
rocznik: 2007
tom: 244
zeszyt: 10
strony: 41-52
dostępność: ISSN: bd
REGIONS OF EUROPE AND TRANS-BORDER COOPERATION FOR THE SAKE OF ECONOMIC CHANGES

CategoryEVTZLiteraturA CategoryEVTZLiteraturG CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2007 CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden