Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Kawałko, Barometr Regionalny 2015


autor: Bogdan Kawałko
tytuł: Program Polska–Białoruś–Ukraina w polityce rozwoju regionów przygranicznych
czasopismo: Barometr Regionalny. Analizy i prognozy
seria:
rocznik: 2015
tom: 13
zeszyt: 2
strony:
dostępność: ISSN: 1644-9398

CategoryEVTZLiteraturK CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2015 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden