Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Gintowt-Dziewałtowska, Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006..., 2006


Verfasserin: Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska
Titel: Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
in: Komentarz do aktów prawnych wspólnot europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007−2013
Seiten: 161-169
Zugänglich: Volltext

CategoryEVTZKommentare CategoryEVTZLiteraturG CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2006
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden