Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Verlauf der Änderungen der Seite GintowtDziewaltowska2006


Version [752]

Zuletzt bearbeitet am 2016-03-11 09:56:42 durch MarcinKrzymuski
Hinzugefügt:
||**Verfasserin:** ||Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska||
||**Titel:** ||Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)||
||**in:** ||Komentarz do aktów prawnych wspólnot europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007−2013||
||**Seiten:** ||161-169||
||**Zugänglich:** ||[[https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/pakiet7komentarzedorzporz3.pdf Volltext]]||

Gelöscht:
**Verfasserin:** Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska
**Titel:** Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
**in:** Komentarz do aktów prawnych wspólnot europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007−2013
**Seiten:** 161-169
**Zugänglich:** [[https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/pakiet7komentarzedorzporz3.pdf Volltext]]
**Sprache:** Polnisch


Version [541]

Bearbeitet am 2016-02-08 14:26:43 durch MarcinKrzymuski
Hinzugefügt:
CategoryEVTZKommentare CategoryEVTZLiteraturG CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2006

Gelöscht:
CategoryEVTZKommentare CategoryEVTZLiteratur


Version [421]

Bearbeitet am 2016-01-18 10:34:58 durch MarcinKrzymuski
Hinzugefügt:
**in:** Komentarz do aktów prawnych wspólnot europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007−2013

Gelöscht:
**in:** Komentarz do aktów prawnych wspólnot europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2007−2013


Version [420]

Bearbeitet am 2016-01-18 10:31:38 durch MarcinKrzymuski
Hinzugefügt:
**Zugänglich:** [[https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/pakiet7komentarzedorzporz3.pdf Volltext]]

Gelöscht:
**Zugänglich:** [[http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/pakiet7komentarzedorzporz3.pdf Volltext]]


Version [419]

Bearbeitet am 2016-01-18 10:31:12 durch MarcinKrzymuski
Hinzugefügt:
**in:** Komentarz do aktów prawnych wspólnot europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2007−2013

Gelöscht:
**in:** KOMENTARZ DO AKTÓW PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W ZAKRESIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2007−2013


Version [416]

Die älteste bekannte Version dieser Seite wurde am 2016-01-17 15:51:02 von MarcinKrzymuski bearbeitet.