Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013


autor: Kazimierz Jóskowiak
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 18-27
dostępność: oryginał MK
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturJ CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften CategoryEVTZLiteraturRecht
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden