Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

EVTZ-relevante Literatur: Slowakisch


Folgende 11 Seiten gehören zu CategoryEVTZLiteraturSlowakisch:

CategoryEVTZLiteratur [Kategorie: Literaturdatenbank zum EVTZ]
Gembiak2013 [Gembiak, Wykorzystanie instrumentu EUWT..., 2013]
GuillermoRamirez2013 [Guillermo Ramirez, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 201]
Hofericova2013 [Hofericova, Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań..., 2013]
Jankowski2013 [Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013]
Joskowiak2013 [Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Martinez2013 [Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013]
Nevlazla2013 [Nevlazla, Stowarzyszenie Region "Tatry"..., 2013]
Ocskay2013 [Ocskay, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Szymanski2013 [Szymański, EUWT jako partner samorządu..., 2013]
ZdunczukStudnicka2013 [Zduńczuk-Studnicka, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia]


CategoryEVTZLiteratur
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden