Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013


autor: Andrzej Jankowski
tytuł: Doświadczenia Euroregionu Nysa w tworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Omówienie wystąpienia
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 73-75
dostępność: oryginał MK
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturJ CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden