Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Ładysz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006


Spis treści:
Wspólnotowa polityka spójności w perspektywie budżetowej 2007-2013
Przesłanki i perspektywy powołania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej
Podsumowanie
Streszczenie
Summary
autor: Ładysz Jerzy
tytuł: Europejskie ugrupowania współpracy transgranicznej jako nowy instrument polityki spójności Unii Europejskiej
w: Klamut M., Pancer-Cybulska E. (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
rok: 2006
numer: 1099
strony: 421-427
dostępność:
  • kopia

CategoryEVTZLiteratur2006 CategoryEVTZLiteraturL CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden