Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Studzieniecki, EUWT..., 2015


autor: Tomasz Studzieniecki
tytuł: Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne
rok wydania: 2015
wydawnictwo: Academia Europa Nostra
miejsce wydania: Lubieszynek
ISBN: 978-83-927537-6-6
dostępność: Volltext
spis treści: strona wydawnictwa


CategoryEVTZLiteraturS CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2015 CategoryEVTZLiteraturMonografie CategoryEVTZLiteraturRecht
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden