Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Literatur2003
  E V T Z Literatur2004
  E V T Z Literatur2005
  E V T Z Literatur2006
  E V T Z Literatur2007
  E V T Z Literatur2008
  E V T Z Literatur2009
  E V T Z Literatur2010
  E V T Z Literatur2011
  E V T Z Literatur2012
  E V T Z Literatur2013
  E V T Z Literatur2014
  E V T Z Literatur2015
  E V T Z Literatur2016
  Blaurock Hennighaus...
  Bołoz2016
  Buchholtz2016
  C E S C I Legal Acc...
 Literaturdatenbank
  Cendrowicz2016
  Commission2016
  Commission2016a
  Engl2016
  Evrard2016
  Guckelberger Dilek2...
  Gyelnik2016
  Hermand2016
  Jaburek2016
  Janczak2016
  Klotz Trettel2016
  Krzymuski2016
  Krzymuski2016a
  Krzymuski Tölle2016
  Kusiak Winter2016
  Małkowska2016
  Perkowski2016
  Pucher2016
  Pucher Hamza2016
  Rozowicz2016
  Saalbach2016
  Schilling2016
  Sielker2016
  Sohnle2016
  Storbeck2016
  Studzieniecki2016
  Studzieniecki E P T...
  Svensson2016
  Ulrich2016
  Ulrich2016a
  Ulrich2016b
  Zon2016a
  Zon2016b
  E V T Z Literatur2017
  E V T Z Literatur2018
  E V T Z Literatur2019
  E V T Z Literatur A
  E V T Z Literatur Arbe...
  E V T Z Literatur B
  E V T Z Literatur C
  E V T Z Literatur D
  E V T Z Literatur Deut...
  E V T Z Literatur E
  E V T Z Literatur E C ...
  E V T Z Literatur Engl...
  E V T Z Literatur F
  E V T Z Literatur Fran...
  E V T Z Literatur G
  E V T Z Literatur Gesu...
  E V T Z Literatur H
  E V T Z Literatur I
  E V T Z Literatur Ital...
  E V T Z Literatur J
  E V T Z Literatur K
  E V T Z Literatur L
  E V T Z Literatur M
  E V T Z Literatur Mult...
  E V T Z Literatur N
  E V T Z Literatur O
  E V T Z Literatur P
  E V T Z Literatur Poli...
  E V T Z Literatur Poln...
  E V T Z Literatur R
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur S
  E V T Z Literatur Slow...
  E V T Z Literatur Span...
  E V T Z Literatur T
  E V T Z Literatur U
  E V T Z Literatur V
  E V T Z Literatur W
  E V T Z Literatur Z
  E V T Z Literatur Zeit...
  E V T Z Urteile
  E V T Z Vergaberecht
  M O T2013
 Startseite
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

EVTZ-relevante Literatur aus dem Jahr 2016


Folgende 38 Seiten gehören zu CategoryEVTZLiteratur2016:

BlaurockHennighausen2016 [Blaurock/Hennighausen, EVTZ als Rahmen universitärer Kooperation, 2016]
Bołoz2016 [Bołoz, 2016]
Buchholtz2016 [Buchholtz, NVwZ 2016]
CategoryEVTZLiteratur [Kategorie: Literaturdatenbank zum EVTZ]
Cendrowicz2016 [Cendrowicz, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
CESCILegalAccessibility2016 [CESCI, Legal accessibility, 2016]
Commission2016 [European Commission, Patients’ Rights ..., 2016]
Commission2016a [European Commission, Patients’ Rights ..., 2016]
Engl2016 [Engl, Bridging borders..., 2016]
Evrard2016 [Evrard, The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)..., 2016]
GuckelbergerDilek2016 [Guckelberger/Dilek, DÖV 2016]
Gyelnik2016 [Gyelnik, Cross-border Health Care Cooperation..., 2016]
Hermand2016 [Hermand, C&O 2016]
Jaburek2016 [Jaburek, WissR 2016]
Janczak2016 [Janczak, Przegląd Politologiczny 2016]
KlotzTrettel2016 [Klotz/Trettel, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alpenraum...., 2016]
Krzymuski2016 [Krzymuski, Potencjał EUWT w publicznym transporcie zbiorowym..., 2016]
Krzymuski2016a [Krzymuski, Transport Miejski i Regionalny 2016]
KrzymuskiTölle2016 [Krzymuski/Tölle, Deutsch-polnische grenzübergreifende Zusammenarbeit..., 20]
KusiakWinter2016 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
Małkowska2016 [Małkowska, The Barriers to and Directions of... 2018]
Perkowski2016 [Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej..., 2016]
Pucher2016 [Pucher, 2016]
PucherHamza2016 [Pucher/Hamza, 2016]
Rozowicz2016 [Różowicz, ST 2016]
Saalbach2016 [Saalbach, European Groupings of Territorial Cooperation, 2016]
Schilling2016 [Schilling, Europarecht 2016]
Sielker2016 [Sielker, Neuere Kooperationsformen..., 2016]
Sohnle2016 [Sohnle, L’institutionnalisation de la coopération..., 2016]
Storbeck2016 [Storbeck, Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit, 2016]
Studzieniecki2016 [Studzieniecki, The determinants of EGTC development in Poland, 2016]
StudzienieckiEPT2016 [Studzieniecki, EPT 2016]
Svensson2016 [Svensson, Territory, Politics, Governance 2016]
Ulrich2016 [Ulrich, Die deutsch-polnische Kooperation..., 2016]
Ulrich2016a [Ulrich, 2016]
Ulrich2016b [Ulrich, Participatory governance..., 2016]
Zon2016a [Zoń, Kompetencje władzy wykonawczej ..., 2016]
Zon2016b [Zoń, Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym..., 2]


CategoryEVTZLiteratur
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden