Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Lit.: Skorupska, Dyplomacja samorządowa..., 2015


autorka: Adriana Skorupska
tytuł: „Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju”
rok wydania: 2015
miejsce wydania: Warszawa
wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ISBN:
ISBN 978-83-64895-16-6 (pb)
ISBN 978-83-64895-17-3 (epub)
ISBN 978-83-64895-31-9 (mobi)
ISBN 978-83-64895-32-6 (pdf)
dostępność:
  • w całości na stronie PISM
  • oryginał
  • wersja elektroniczna

CategoryEVTZLiteraturS CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2015
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden