Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Lit.: Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015


Spis treści:
1. Zmiany w rozporządzeniu o EUWT
1.1. Zadania EUWT
1.1.1. Zbieżność kompetencji
1.1.2. Ograniczenia przedmiotowe
1.1.3. Zakres zadań a cele stawiane przed EUWT
1.1.4. Współfinansowanie działalności z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
1.1.5. Wykonywanie uprawnień o charakterze władczym
1.2. Akty organizacyjne EUWT
1.3. Prawo właściwe
1.3.1. Właściwe prawo unijne
1.3.2. Prawo krajowe
1.3.3. Uwagi odnośnie do hierarchii źródeł prawa
1.4. Członkowie EUWT
1.4.1. Władze na szczeblu krajowym
1.4.2. Przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE
1.4.3. Przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
1.4.4. Udział państw trzecich (art. 3 ust. 1 lit. f rozporządzenia o EUWT)
1.4.5. EUWT jako członek w innym ugrupowaniu
1.5. Odpowiedzialność EUWT i jego członków
1.6. Pracownicy ugrupowania
1.6.1. Indywidualne umowy o pracę
1.6.2. Delegowanie pracowników do ugrupowania
1.6.3. Zatrudnienie na podstawie stosunku publicznoprawnego
1.7. Ułatwienie tworzenia ugrupowań
2. EUWT i europejska współpraca terytorialna
3. EUWT i zamówienia publiczne
4. Wnioski
autorzy: Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
tytuł: EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
czasopismo: Samorząd Terytorialny
rok: 2015
numer: 6
strony: 23-37
dostępność:
  • w całości w Lex Omega
  • skan

CategoryEVTZLiteraturK CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2015 CategoryEVTZLiteraturZeitschriftartikel CategoryEVTZLiteraturRecht
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden