Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for erdaxoDeklaracjeDlaFirm


Show raw source

===== Deklaracje podatkowe dla Firm =====
== Dla działalności gospodarczej w Niemczech ==

Oferujemy w związku z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego:

- **Rozliczenie podatku VAT (Umsatzsteuererklärung)**
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi w związku z rozliczeniem podatku VAT rozliczane jest //corocznie// według osiągniętego __obrotu__.


- **Rozliczenie podatku dochodowego od działalności gospodarczej (Gewerbesteuererklärung)**
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku od działalności gospodarczej rozliczane jest //corocznie// w zależności od osiągniętego __dochodu__.


- **Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (Köperschaftssteuererklärung)**
Wynagrodzenie ( opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych rozliczane jest //corocznie// w zależności od osiągniętego __dochodu__.

>>===== **Inne usługi**: =====
""<strong><ul style='font-size:1.0em; line-height: 1.0em'>
<li><a href="/erdaxoRozliczaniePlac">rozliczanie płac</a></li>
<li><a href="/erdaxoUslugaKsiegowosc">księgowość</a></li>
<li><a href="/erdaxoSprawozdanie">roczne sprawozdanie finansowe</a></li>
<li><a href="/erdaxoDeklaracjaPodatkowa">zeznania podatkowe dla osób fizycznych</a></li>
<li><a href="/erdaxoDoradztwoPodatkowe">doradztwo podatkowe</a></li>
</ul></strong>
"">>
----
CategoryErdaxoOferta