Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Verlauf der Änderungen der Seite erdaxoDeklaracjeDlaFirm


Version [3525]

Zuletzt bearbeitet am 2021-04-19 00:12:02 durch ErdaxoAdmin
Hinzugefügt:
>>===== **Inne usługi**: =====
""<strong><ul style='font-size:1.0em; line-height: 1.0em'>
<li><a href="/erdaxoRozliczaniePlac">rozliczanie płac</a></li>
<li><a href="/erdaxoUslugaKsiegowosc">księgowość</a></li>
<li><a href="/erdaxoSprawozdanie">roczne sprawozdanie finansowe</a></li>
<li><a href="/erdaxoDeklaracjaPodatkowa">zeznania podatkowe dla osób fizycznych</a></li>
<li><a href="/erdaxoDoradztwoPodatkowe">doradztwo podatkowe</a></li>
</ul></strong>
"">>
----
CategoryErdaxoOferta


Version [3308]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:09:35 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:
- **Rozliczenie podatku VAT (Umsatzsteuererklärung)**

Gelöscht:
- **Rozliczenie podatku VAT**


Version [3307]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:09:04 durch ErdaxoKoordination

Keine Unterschiede

Version [3306]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:08:48 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:
- **Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (Köperschaftssteuererklärung)**

Gelöscht:
- **Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (Köperschaftssteuererklärung)**


Version [3305]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:08:14 durch ErdaxoKoordination

Keine Unterschiede

Version [3304]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:08:05 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi w związku z rozliczeniem podatku VAT rozliczane jest //corocznie// według osiągniętego __obrotu__.
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku od działalności gospodarczej rozliczane jest //corocznie// w zależności od osiągniętego __dochodu__.

Gelöscht:
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi w związku z rozliczeniem podatku VAT rozliczane jest //corocznie// według osiągniętego obrotu.
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku od działalności gospodarczej rozliczane jest //corocznie// w zależności od osiągniętego dochodu.


Version [3303]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:07:30 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi w związku z rozliczeniem podatku VAT rozliczane jest //corocznie// według osiągniętego obrotu.

Gelöscht:
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi w związku z rozliczeniem podatku VAT rozliczane jest //corocznie// według osiągniętego _obrotu_.


Version [3302]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:06:54 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:
===== Deklaracje podatkowe dla Firm =====

Gelöscht:
===== Deklaracje podatkowe dla firm =====


Version [3301]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:06:42 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:
- **Rozliczenie podatku VAT**

Gelöscht:
- **Rozliczenie podatku VAT**.


Version [3300]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:06:31 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:
Oferujemy w związku z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego:


Version [3299]

Bearbeitet am 2021-04-12 00:05:55 durch ErdaxoKoordination
Hinzugefügt:

- **Rozliczenie podatku VAT**.

Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi w związku z rozliczeniem podatku VAT rozliczane jest //corocznie// według osiągniętego _obrotu_.

- **Rozliczenie podatku dochodowego od działalności gospodarczej (Gewerbesteuererklärung)**

Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku od działalności gospodarczej rozliczane jest //corocznie// w zależności od osiągniętego dochodu.

- **Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (Köperschaftssteuererklärung)**

Wynagrodzenie ( opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych rozliczane jest //corocznie// w zależności od osiągniętego __dochodu__.


Version [3298]

Die älteste bekannte Version dieser Seite wurde am 2021-04-11 23:40:34 von ErdaxoKoordination bearbeitet.