Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Deklaracje podatkowe dla Firm

Dla działalności gospodarczej w Niemczech

Oferujemy w związku z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego:
  • Rozliczenie podatku VAT (Umsatzsteuererklärung)
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi w związku z rozliczeniem podatku VAT rozliczane jest corocznie według osiągniętego obrotu.

  • Rozliczenie podatku dochodowego od działalności gospodarczej (Gewerbesteuererklärung)
Wynagrodzenie (opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku od działalności gospodarczej rozliczane jest corocznie w zależności od osiągniętego dochodu.

  • Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (Köperschaftssteuererklärung)
Wynagrodzenie ( opłaty i zwrot kosztów) za usługi związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych rozliczane jest corocznie w zależności od osiągniętego dochodu.CategoryErdaxoOferta
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden