Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Baum mit Kategorien in WikkaWiki

Funktionsweise und Skripte

Siehe libs/wikka.class.php gegen Ende:

 1. -------------------------
 2.  
 3. // tree from polskieustawy
 4.  
 5.  
 6.     function getTree () {
 7.         $imgpath = "images/";
 8.         $txt = "<table cellspacing='0' cellpadding='0' border='0' width='100%'>";
 9.         $txt .= "<tr valign=top><td style='font-size: 12px' nowrap>";
 10.         $txt .= "<img src='".$imgpath."ksiazka_otw.gif' hspace=0 vspace=0 border=0 align=left>";
 11.         $txt .= "&nbsp;<b>Proszę wybrać kategorię:</b></td></tr>";
 12.         $txt .= "<tr valign=top><td height='4'>";
 13.         $txt .= "</td></tr>";
 14.         // call this recursive function for grab the tree
 15.         $txt .= $this->getLevel("CategoryWiki");
 16.         $txt .= "</table>";
 17.         return $txt;
 18.     }
 19.     function getLevel($catname = "CategoryCategory") {
 20.         function isParent () {
 21.             // check, if one is parent of other
 22.             return true;
 23.         }
 24.         $imgpath = "images/";
 25.         //if ($cattag = $_GET['wakka']) {}
 26.         $txt = ""; //$str ="";
 27.         $page = $catname; //"CategoryWiki";
 28.         if ($page=="/") $page="CategoryCategory";
 29.         if ($this->CheckMySQLVersion(4,0,1)) $results = $this->FullCategoryTextSearch($page);
 30.         else $results = $this->FullTextSearch($page);
 31.         if ($results) {
 32.             //$txt .= "<table cellspacing='0' cellpadding='0' border='0' width='100%'>";
 33.             $count = 0;
 34.             $pagecount = 0;
 35.             $list = array();
 36.             $active = array();              // lista elementów aktywnych na wszystkich poziomach
 37.             $last = array();                    // lista elementów ostatnich na poziomach = czujnik do wyglądu
 38.             $level = 1;                             // dummy => później pobierać jako numer poszczególnych przerabianych poziomów
 39.             $active[$level] = 3;            // dummy => później pobierać jako numer otwartego na poziomie $level
 40.            
 41.             foreach ($results as $i => $cpage) {
 42.                 if($cpage['tag'] != $page) {
 43.                     array_push($list,$cpage['tag']);
 44.                 }
 45.             }
 46.             sort($list);
 47.             while (list($key, $val) = each($list)) {
 48.                 $count++;
 49.                 // kontrola nad "addin", czyli obrazkiem przeznaczonym do wyświetlenia przed samym elementem
 50.                 // drzewka - związane z przesunięciem poziomów drzewka
 51.                 //if (!(isset($last[$x]))) {
 52.                 if ($count == count($list)) {
 53.                     $addin = "<img src='".$imgpath."pusty_for_last.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align=left>";
 54.                 } else {
 55.                     $addin = "<img src='".$imgpath."menu_bar.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align=left>";
 56.                 }
 57.                
 58.                 $wybrany = 5;               // aktywny element, ten który aktualnie wybrano;
 59.                 $cat = $wybrany;            // w drzewie pu.com oparto o id elementu; -> wartość rezerwowa
 60.                 $myid = $key + 1;                   // element aktualnie opracowywany w pętli
 61.                                                             // w pu.com w oparciu o $rec["id"];
 62.                 $title = $val;
 63.                 $nazwa = $val;
 64.                 $myhref = "";
 65.                 //for ($y = 1; $y <= $level; $y = $y+1) {
 66.                 //  if ($y == $level) {
 67.                 //  $myhref .= "&a".$y."=".$rec["id"];
 68.                 //  } else {
 69.                 //  $myhref .= "&a".$y."=".$active[$y];
 70.                 //  }
 71.                 //}
 72.                 $myhref .= "&cat=".$myid;
 73.                 if (isParent()) { // jeśli element ma dzieci
 74.                     if ($count == count($list)) { // jeśli jest to ostatni w liście na danym poziomie
 75.                         if ($active[$level] == $key+1) {
 76.                             $pic1 = "menu_corner_minus";
 77.                             $pic2 = "ksiazka_otw";
 78.                         } else {
 79.                             $pic1 = "menu_corner_plus";
 80.                             $pic2 = "ksiazka_zamk";
 81.                         }
 82.                         $last[$level] = 1;
 83.                     } else {
 84.                         if ($active[$level] == $key+1) {
 85.                             $pic1 = "menu_tee_minus";
 86.                             $pic2 = "ksiazka_otw";
 87.                         } else {
 88.                             $pic1 = "menu_tee_plus";
 89.                             $pic2 = "ksiazka_zamk";
 90.                         }
 91.                         $last[$level] = 0;
 92.                     }
 93.                 } else {
 94.                     // tutaj elementy nie posiadają już dzieci!!!
 95.                     if ($active[$level] == $key) {
 96.                         // ostatni pusty
 97.                         $pic1 = "menu_corner";
 98.                         $pic2 = "stronica";
 99.                     } else {
 100.                         // nieostatni pusty
 101.                         $pic1 = "menu_tee";
 102.                         $pic2 = "stronica";
 103.                     }
 104.                 }
 105.                 $myA = "<a href='?".$myhref."' title='".$title."' style='text-decoration:none; font-family:arial;'>";
 106.                 $txt .= "<tr valign=top><td style='font-size: 12px' nowrap>".$addin;
 107.                 $txt .= $myA."<img src='".$imgpath.$pic1.".gif' hspace=0 vspace=0 border=0 align=left></a>";
 108.                 $txt .= $myA."<img src='".$imgpath.$pic2.".gif' hspace=0 vspace=0 border=0 align=left></a> ";
 109.                 if ($myid == $cat) {
 110.                     $txt .= "&nbsp;<b>".$myA.$nazwa."</b></a></b>";
 111.                 } else {
 112.                     $txt .= "&nbsp;".$myA.$nazwa."</a>";
 113.                 }
 114.                 $txt .= "</td></tr>";
 115.                 // jesli konieczne, wlacz kolejny poziom
 116.                 //if ($active[$level] == $myid) getLevel($active[$level], $level+1, $conn, &$txt, $active, $cat, $last);
 117.                 //$rec = mysql_fetch_array($rs);
 118.                
 119.                 $pagecount++;
 120.             }
 121.             //$txt .= '</table>';
 122.         } else $txt .= 'Sorry, no items found for ' . $page .'.';
 123.         return $txt;
 124.     }
 125.  
 126. ------------------------
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden