Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Buczynska2013


Show raw source

=====Buczyńska, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ..., 2013 =====

||**Verfasserin:** || Buczyńska Grażyna ||
||**Titel:** || Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej instrumentem dla rozwoju współpracy klastrów transgranicznych||
||**Webseite:** || Portal Innowacji||
||**Jahr:** || 2013||
||**Zugänglichkeit:** || [[http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=71247B760B8C42F59E40456AFE5B6C02 Volltext]] ||
----
CategoryEVTZLiteraturB CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturZeitschriftartikel